INFO@MODERNPLUS.COM
 • ทัวร์ญี่ปุ่น SURPRISE TOKYO OSAKA 5วัน3คืน บินการบินไทย
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • SNOW FROST IN KOREA 5D3N XJ
 • ทัวร์เกาหลี...พักสกีรีสอร์ทตะลุยหิมะแรกที่เกาหลี 5วัน3คืน
 • HONG KONG 3D 2N BY CX
 • ทัวร์เชค ออสเตรีย ฮังการี 7วัน4คืน บินเอมิเรตส์
 • TOKYO STRONG STRONG 5วัน3คืน บิน AIR ASIA X
 • EXCITED IN SINGAPORE 3 D 2 N
 • MMR001 MYANMAR 3 DAYS 2 NIGHTS BY DD
 • ซุปตาร์ขาวผ่อง (เป็นยองใย) 5วัน3คืน
ค้นหาโปรแกรมท่องเที่ยว
ทวีปที่ต้องการ
วันที่ต้องการ
งบประมาณ

HOKKAIDO 5D3N BY ASIA ATLANTIC AIRLINES
HOKKAIDO 5D3N BY ASIA ATLANTIC AIRLINES
HB-TTN
กำหนดการเดินทาง : (2560)
26 พ.ย. 60-31 ธ.ค. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
สนามบินสุวรรณภูมิ -สนามบินชิโตเซะ - เมืองฟุราโน่ – ชมสุนัขลากเลื่อน - อาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - อิออน ทาวน์-คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - คิโรโระ สโนว์เวิลด์ – ตลาดปลานิโจ - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโดริ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ดิวตี้ฟรี – มิตซุยเอ้าเลท-สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
 
HOKKAIDO 5D3N BY ASIA ATLANTIC AIRLINES
 SURPRISE TOKYO OSAKA 5D3N
SURPRISE TOKYO OSAKA 5D3N
TG-ZE
กำหนดการเดินทาง : (2560)
12 ต.ค. 60-24 ธ.ค. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ –นาริตะ -วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียว สกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–หุบเขาโอวาคุดานิ –ลานสกี ฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – แช่ออนเซ็นธรรมชาติ + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์-หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค  – ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน-นาโกย่า – เกียวโต - วัดคิโยมิสึ– ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ
 SURPRISE TOKYO OSAKA 5D3N
 CZECH AUSTRIA HUNGARY 7D4N
CZECH AUSTRIA HUNGARY 7D4N
EK-VC
กำหนดการเดินทาง : (2560)
11 ต.ค. 60-04 ม.ค. 61
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ- ปราก- คาโรวีวารี่ - เชสกี้คลุมลอฟ-คาโรวีวารี่ - ฮอลสตัท - ลินซ์-เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - บูดาเปสต์ - ล่องเรือดานูบ -บูดาเปสต์ - กรุงเทพฯ
 
 CZECH AUSTRIA HUNGARY 7D4N
TOKYO STRONG STRONG 5D3N
TOKYO STRONG STRONG 5D3N
XJ-ZE
กำหนดการเดินทาง : (2560)
04 ต.ค. 60-04 ม.ค. 61
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง-นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์-ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –วัดอาซากุสะ- ช้อปปิ้งชินจูกุ-อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)-กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือ
 
TOKYO STRONG STRONG 5D3N
HONG KONG 3D 2N BY EK
HONG KONG 3D 2N BY EK
EK-SSM
กำหนดการเดินทาง : (2560)
11 ส.ค. 60-21 ต.ค. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - Symphony of Lights  - วัดหวังต้าเซียน - วัดคุนยัม - วัดนางชี - วัดแชกงหมิว - เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ - วัดหม่านโหมว - อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - วัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัว - วัดหยวนหยวน - นั่งกระเช้านองปิง - วัดโปหลิน - อิสระช้อปปิ้ง CITYGATE - ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ
 
HONG KONG 3D 2N BY EK
SUMMER DELIGHT IN KOREA 5D3N BY XJ
SUMMER DELIGHT IN KOREA 5D3N BY XJ
XJ-ZE
กำหนดการเดินทาง : (2560)
07 ก.ค. 60-28 ก.ย. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินอินชออน - วัดวาวูจองซา - โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดฮันบก - HANGANG RIVER CRUISE - สวนสนุก LOTTE WORLD- สมุนไพรออตเกนามู - ผ่านชมบลูเฮ้าส์ - พระราชวังชางด็อกกุง - ศูนย์สมุนไพรโสม - COSMETIC OUTLET - DUTY FREE - ช้อปปิ้งเมียงดง - ONE MOUNT (SNOW PARK*) - น้ำมันสน - พลอยอะเมทิส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - N SEOUL TOWER-ALIVE MUSEUM - ถนนอินซาดง - อินชอน (สนามบิน)                                
 
SUMMER DELIGHT IN KOREA 5D3N BY XJ
รายการมากกว่าเที่ยว พาเที่ยวฮอกไกโด
ติดต่อ SALE (hot line)
Paradise Taiwan 4D3N
Paradise Taiwan 4D3N
TG-ZEGO
กำหนดการเดินทาง : (2561)
06 ม.ค. 61-01 เม.ย. 61
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้-เจี่ยอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป - COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ตลาดซีเหมินติง ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป - COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ตลาดซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  
 
Paradise Taiwan 4D3N
Happy Snow In Tokyo 5D3N
Happy Snow In Tokyo 5D3N
TG-SSM
กำหนดการเดินทาง : (2560)
30 ธ.ค. 60-03 ม.ค. 61
สถานที่ท่องเที่ยว :
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - นาริตะ - วัดอะซะกุสะ - โตเกียวสกายทรี - ลานสกีสโนว์ทาวน์เยติ Snow Town Yeti - หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค - นั่งกระเช้าคาชิ คาชิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ***อิสระเต็มวัน***ช้อปปิ้งตามอัธยาศรัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ - วัดนาริตะซัน - ดองกี้ - อิออน - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
Happy Snow In Tokyo 5D3N
Ultra Snow Korea 5D3N
Ultra Snow Korea 5D3N
LJ-SSM
กำหนดการเดินทาง : (2560)
01 ธ.ค. 60-03 มี.ค. 61
สถานที่ท่องเที่ยว :
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อินชอน - La provence Village - Pocheon Art Valley  (รวมค่ารถราง Mono Rail) - ลานสกีรีสอร์ท  - ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล - D.I.Y Cupcake - เดินสวนลอยฟ้า Seoullo 7017 - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - Cosmetic Shop - สวนดอกหญ้า ฮานึลปาร์ค (บริการนั่งรถแทรม ) - ดิวตี้ฟรี - คลองชองเกชอน - ตลาดเมียงดง    - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไนพลอย - ช้อปปิ้งฮงแด + One Piece Cafe - ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
Ultra Snow Korea 5D3N
Ultra Autume Korea 5D3N
Ultra Autume Korea 5D3N
LJ-SSM
กำหนดการเดินทาง : (2560)
19 พ.ย. 60-01 ธ.ค. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อินชอน - วนอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (รวมค่ากระเช้า) - วัดซินฮึงซา - เมืองซกโช - ตลาดปลาแดโพฮัง - Yeongeumjeong Pavillion - เรียนทำกิมจิ + ชุดฮันบก - Everland (รวมบัตรเครื่องเล่น) - สวนลอยฟ้า Seoullo 7017 - ตลาดฮงแด - One Piece Café (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม) - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - Cosmetic Shop - พระราชวังถ๊อกซูกุง + Stone Wall - Duty Free - คลองซองเกซอน - โซลทาว์เวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท์) - ตลาดเมียงดง - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไนพลอย - อินซาดง - Alive Museum - ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) 
Ultra Autume Korea 5D3N
Korea Snow Flakes 5D3N
Korea Snow Flakes 5D3N
LJ-SSM
กำหนดการเดินทาง : (2561)
10 ม.ค. 61-30 มี.ค. 61
สถานที่ท่องเที่ยว :
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)  - อินชอน - ร่วมเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง (รวมค่าอุปกรณ์ตกปลาพร้อมค่าเข้า) - ลานสกีรีสอร์ท    -  ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล - D.I.Y Cupcake - เดินสวนลอยฟ้า Seoullo 7017 - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - Cosmetic Shop - สวนดอกหญ้า ฮานึลปาร์ค (บริการนั่งรถแทรม) - ดิวตี้ฟรี - คลองชองเกชอน - ตลาดเมียงดง - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไนพลอย - ช้อปปิ้งฮงแด + One Piece Cafe - ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
 
Korea Snow Flakes 5D3N
London Surprise 6D3N
London Surprise 6D3N
EY-ITJ
กำหนดการเดินทาง : (2561)
14 ก.พ. 61-18 มิ.ย. 61
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานอาบูดาบี้ - สนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน – ซาลส์บัวรี่ - เสาหิน สโตนเฮนจ์ – เมืองอ๊อกซฟอร์ด - ลอนดอน  - ซิตี้ทัวร์ลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ – ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม –ตุรัสทราฟัลการ์ - ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด  -  อิสระฟรีเดย์เต็มวัน ให้ท่านเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - ลอนดอน - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ - สนามบินฮีทโธวร์ - ท่าอากาศยานอาบูดาบี –  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 
London Surprise 6D3N
Amazing Grand UK 8D5N
Amazing Grand UK 8D5N
EY-ITJ
กำหนดการเดินทาง : (2561)
21 ก.พ. 61-28 มิ.ย. 61
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี  - สนามบินเอดินเบอระ – เมืองหลวงเอดินบะระ – สกอตแลนด์ – ถนนรอยัลไมล์ – เข้าชมปราสาทเอดินบะระ - จุดชมวิว Catton Hill - ช้อปปิ้งสตรีท - เอดินบะระ – เขตเลคดิสทริค – ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ – แมนเชสเตอร์ – ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - Cotswolds Bourton-on the-Water - เมือง Cheltenham - ถ่ายรูปหน้าปราสาทคาร์ดีฟฟ์ – เมืองบาธ – โรมันบาธ – ชาลส์บัวรี่ – สโตนเฮนจ์ – ลอนดอน - ซิตี้ทัวร์ลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม – จัตุรัสทราฟัลการ์ - ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด - ลอนดอน – โคเวนต์การ์เด้น – ไชน่าทาวน์ – บริติชมิวเซียม – ห้างแฮร์รอด - สนามบินฮีทโธวร์  - สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
Amazing Grand UK 8D5N
JAPAN SKI ILLUMINATION COOL ROUTE 6D4N
JAPAN SKI ILLUMINATION COOL ROUTE 6D4N
JL-GOG
กำหนดการเดินทาง : (2560)
06 ธ.ค. 60-03 ม.ค. 61
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ-โอซาก้า – เกียวโต - วัดคิโยมิสึ -  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – นาโงย่าชมเทศกาลไฟประดับนาบะนะ โนะ ซาโต้ -ปราสาทนาโกย่า - Hamamatsu Fruit Park เก็บผลไม้ - ศาลเจ้าคุโนซังโทโชกุ -ลานสกี SKI – เล่นกระดานเลื่อนหิมะ ฟรี - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 -โอชิโนะ ฮักไก –โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจุกุ - อิสระช้อปปิ้ง หรือ  โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (จ่ายเพิ่ม 2,800 บาท)ไม่มีรถโค้ชตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์) -วัดอาซากุซะ – นาริตะ - ห้างอิออน - สนามบินนาริตะ
JAPAN SKI ILLUMINATION COOL ROUTE 6D4N
Surprise Winter 4D3N
Surprise Winter 4D3N
XW-ITJ
กำหนดการเดินทาง : (2560)
04 ธ.ค. 60-30 ธ.ค. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – นาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – นาริตะ - นาริตะ – ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ – โอวาคุดานิ ไข่ดำ –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ลานสกีฟูจิเท็น – นาริตะ -อิสระฟรีเดย์ตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกเที่ยวดิสนีย์แลนด์ - นาริตะ – วัดนาริตะ – เอออนพลาซ่า –ดองกี้โฮเตะ – สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนมือง 
Surprise Winter 4D3N
Golden Route คุ้มเวอร์ B Tokyo Osaka 5D3N
Golden Route คุ้มเวอร์ B Tokyo Osaka 5D3N
XJ-ITJ
กำหนดการเดินทาง : (2561)
09 ม.ค. 61-20 มี.ค. 61
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – อุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ –หุบเขาโอวาคุดานิ - ออนเซ็น - ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท – คาวากูจิโกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทะเลสาบฮามานะ – กิฟุ - ห้างเอออน - เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ปราสาทโอซาก้า - ชินไชบาชิ - สนามบินคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
Golden Route คุ้มเวอร์ B Tokyo Osaka 5D3N
JAPAN PRO!!! KOYO TOKYO-FUJI 5D3N
JAPAN PRO!!! KOYO TOKYO-FUJI 5D3N
XJ-GOG
กำหนดการเดินทาง : (2560)
01 พ.ย. 60-03 ธ.ค. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ-สนามบินนาริตะ  -  นั่งกระเช้าคะชิ คะชิ  -  ล่องเรือทะเลสาบคาวาคุชิโกะ  -โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าเลท - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - โอชิโนะ ฮักไก – ชมเทศกาลประดับไฟกลางคืน -วัดอาซากุซะ - โตเกียว สกายทรี – ช้อปปิ้งชินจุกุ – ถนนต้นแปะก๊วย - โอไดบะ-สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
JAPAN PRO!!! KOYO TOKYO-FUJI 5D3N
JAPAN KOYO ILLUMINATION COOL ROUTE A 6D3N
JAPAN KOYO ILLUMINATION COOL ROUTE A 6D3N
JL-GOG
กำหนดการเดินทาง : (2560)
23 พ.ย. 60-27 พ.ย. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ – สนามบินนาโงย่า-สนามบินนาโงย่า – เมืองโอบาระ (ชมซากุระ)  – โครังเคย์ – ชมเทศกาลไฟนาบาโนะ ชาโตะ-Hamamatsu Fruit Park เก็บผลไม้  – ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูชิโกะ – ชมใบไม้เปลี่ยนสี อุโมงค์ใบไม้แดง Maple Corridor-ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – เมืองโตเกียว – ถนนสายต้นแปะก๊วย – อิสระช้อปปิ้งชินจุกุ-วัดอาซะกุซ่า – MITSUI OUTLET – โอไดบะ ช้อปปิ้ง – สนามบินฮาเนดะ-สนามบินฮาเนดะ  – กรุงเทพ ฯ
JAPAN KOYO ILLUMINATION COOL ROUTE A 6D3N
 Winter Snow Monkey 5D4N
Winter Snow Monkey 5D4N
XW-ITJ
กำหนดการเดินทาง : (2560)
02 ธ.ค. 60-03 ม.ค. 61
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนาริตะ – มัตสึโมโต้ - ถ่ายรูปปราสาทมัตสึโมโต้ - นากาโนะ – จิโกกุดานิปาร์ค ชมลิงออนเซ็น – วัดเซ็นโกจิ – ทาคายาม่า – ทาคายาม่าจินยะ – ลิตเติ้ลเกียวโต – กุโจ ออนเซ็น  -  กุโจ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาคาวาโกะ – จุดชมวิวที่ทะเลสาบซูวะ - ยามานาชิ - ออนเซ็น - ลานสกีฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ - วัดนาริตะ – ดองกี้พลาซ่า – ห้างเอออน – สนามบินนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
 
 Winter Snow Monkey 5D4N
Golden Route คุ้มเวอร์ A Osaka Tokyo 5D3N
Golden Route คุ้มเวอร์ A Osaka Tokyo 5D3N
XJ-ITJ
กำหนดการเดินทาง : (2561)
11 ก.ค. 54-07 ก.ย. 71
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า - สนามบินคันไซ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ –กิฟุ เมืองโอกากิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ลิตเติ้ลเกียวโต – ปราสาทมัตสึโมโต้ - ออนเซ็น - ยามานาซิ ย่านภูเขาไปฟูจิ – ลานสกีฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว - วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ - สนามบินนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
Golden Route คุ้มเวอร์ A Osaka Tokyo 5D3N
Best Autumn 5D3N
Best Autumn 5D3N
TR-ITJ
กำหนดการเดินทาง : (2560)
07 พ.ย. 60-04 พ.ย. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - วัดนาริตะ - โตเกียว – วัดอาซากุสะ - โอไดบะ กันดั้ม Unicorn - โออิโสะ - ฮาโกเน่ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะเอ้าท์เลท - คาวากูจิโกะ - สวนโอชิปาร์ค – โอชิโนะฮัคไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว – ชินจูกุ - นาริตะ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
Best Autumn 5D3N
 Special Hokkaido 5D3N
Special Hokkaido 5D3N
TG-ITJ
กำหนดการเดินทาง : (2560)
10 พ.ค. 57-10 พ.ค. 69
สถานที่ท่องเที่ยว :
สนามบินสุวรรณภูมิ  - สนามบินชิโตะเสะ - ทะเลสาบโทยะ - นั่งกระเช้า Usuzan Ropeway - จุดชมวิว Sario View Point - Lake Hills Farm – โนโบริเบทสึ – จิโกคุดานิ – ออนเซ็น  - โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เครื่องแก้วโอตารุ – โรงงานช็อคโกแลต –ศาลเจ้าฮอกไกโด – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - ซัปโปโร – สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
 
 Special Hokkaido 5D3N
HOKKAIDO BEYOND 6D4N
HOKKAIDO BEYOND 6D4N
TG-ITJ
กำหนดการเดินทาง : (2560)
22 ต.ค. 60-29 พ.ย. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตะเสะ – โนโบริเบทสึ – จิโกคุดานิ - เมืองฮาโกดาเตะ - ย่านโมโตมาจิ โกดังอิฐแดง - นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ - ย่านโมโตมาชิ เชิงเขาฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ทะเลสาบโทยะ Sairo View Point - โทยะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เครื่องแก้วโอตารุ - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ –ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า – สวนโอโดริ – หอนาฬิกาซัปโปโร - ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยได้เต็มวัน - ซัปโปโร - สนามบินชิโตเสะ
HOKKAIDO BEYOND 6D4N
Amazing Tohoku 5D3N
Amazing Tohoku 5D3N
TR-ITJ
กำหนดการเดินทาง : (2560)
28 ต.ค. 60-21 มี.ค. 61
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - นาริตะ - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - ถ่ายรูปสะพานชินเคียว - นาสุออนเซ็น - ไอสุวาคามัตสึ – หมู่บ้านโบราณโออูจิจุคุ – ปราสาทสึรุกะ -  เซนได – จุดชมวิวเซนได –ปราสาทอาโอบะ – ศาลเจ้าโกโคคุ – ช้อปปิ้งอิจิบังโจหรือ ซูมิกาวะ สโนว์ พาร์ค (ช่วงWinter)- เมืองมัตสึซิม่า - ล่องเรือชมจุดชมวิวที่สวย 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น – เซนได – นาริตะ – ห้างเอออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง 
Amazing Tohoku 5D3N
 Tokyo Autumn Love 5D3N
Tokyo Autumn Love 5D3N
TR-ITJ
กำหนดการเดินทาง : (2560)
04 พ.ย. 60-29 พ.ย. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - วัดนาริตะ - โตเกียว – วัดอาซากุสะ - โอไดบะ กันดั้ม Unicorn - โออิโสะ  - ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ – โอวาคุดานิ - คาวากูจิโกะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – ชินจูกุ – นาริตะ - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย   หรือ ซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์  - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง 
 
 Tokyo Autumn Love 5D3N
 Osaka Kyoto Takayama Shirakawago 5D4N
Osaka Kyoto Takayama Shirakawago 5D4N
TR-ITJ
กำหนดการเดินทาง : (2560)
01 พ.ย. 60-25 ต.ค. 61
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า - โอกากิ จ.กิฟุ - เมืองเซกิ – ร้านซันชู Hamanoyasan - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า –ทาคายาม่า จินยะ – ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ  - ห้างเอออนโอกากิ - เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – เมืองคิบูเนะ ศาลเจ้าคิฟุเนะ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ชินไซบาชิ โอซาก้า - อิสระฟรีเดย์เต็มวัน หรือเลือกซื้อ Option ยูนิเวอร์แซล เจแปน - ปราสาทโอซาก้า - ดิวตี้ฟรี Doton Plaza - EXPO CITY – สนามบินคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง   
 
 Osaka Kyoto Takayama Shirakawago 5D4N
SNOW SEOUL 5D3N
SNOW SEOUL 5D3N
TW-TLS
กำหนดการเดินทาง : (2560)
27 ธ.ค. 60-31 ธ.ค. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ  (สนามบินสุวรรณภูมิ) -สนามบินอินชอน – เกาะนามิ – สนุกสนานกับการเล่นสกี-ไร่สตอเบอรี่ – สวนสนุกเอเวอร์แวนด์ – Cosmetic shop – ตลาดทงแดมุน-HERB (RED PINE) - HERB (HERGAENAMU) – GIMCHI SCHOOL + HANBOK – VIA BLUE HOUSE – พระราชวังคยองบกกุง – หมู่บ้านบกชอนฮันอก – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง-โซลทาวเวอร์ – ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี – โรงงานพลอยสีม่วง –ย่านฮงแด – ซุปเปอร์มาร์เก็ต
SNOW SEOUL 5D3N
 • คุณมุก (ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 16-20 กรกฎาคม 2559)
 • ​​คุณตัวเล็ก-คุณโอ๊ค (Truly Singapore 9-11 กรกฎาคม 2559)
 • คุณพ่อธนาคม-คุณแม่อรอนงค์ (เวียดนามโฮจิมันห์ มุยเน่ ดาลัด 11-14 มิถุนายน 2559)
 • พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า (ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ มาเก๊า 1-4 มิถุนายน 2559)
 • คุณตุ้ยและครอบครัว (ฟุกุโอกะ 18-22 พฤษภาคม 2559)
 • ครอบครัวคุณมุก (มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 13-15 พฤษภาคม 2559)
 • คุณเปิ้ลและครอบครัว (พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 22 – 24 เมษายน 2559)
 • คุณสูงและครอบครัว (HI SAPPORO 6D4N 12-17 เมษายน 2559)
 • คุณไพรวัลย์(เกาหลีใต้ 18-22 เมษายน 2559)
 • คุณเก๋และครอบครัว (SORAK SAKURA IN KOREA 5D3N_11-15 เมษายน 2559)
 • คุณกี้และเพื่อน (SORAK-SAKURA IN KOREA 5-9 เมษายน 2559)
 • คุณแป๋ว - คุณหมู (ปูซาน เกาหลีใต้ 6-10 เมษายน 2559)
 • คุณนุชและครอบครัว (ฮอกไกโด Last snow 3-7 เมษายน 2559)
 • Sakura Japan 29 มีนาคม -2 เมษายน 2559
 • คุณเกียรติชัยและภรรยา (Bella Italy 22-29 มีนาคม 2559)
 • คุณมุกและครับครัว (ปูซาน เกาหลีใต้ 20-24 กุมภาพันธ์ 2559)
 • คุณตัวเล็ก-คุณโอ๊ค (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2559)
 • คุณออย ฮ่องกง-พักเวเนเชี่ยน 19-22 กุมภาพันธ์ 2559
 • คุณน้อยโหน่งและครอบครัว Lovely Kyushu 18-22 กุมภาพันธ์ 2559
 • คุณวิโภชน์และครอบครัว เกาหลี 16-20 ธันวาคม 2558
 • คุณปูน ICE FISHING IN KOREA 5D3N (ตกปลา พักสกีรีสอร์ท) 10-14 มกราคม 2559
 • คุณตุ๊กและคุณแม่ ล่องเรือสำราญ Costa Victoria เส้นทาง ภูเก็ต - สิงคโปร์ - ภูเก็ต (9-13 ธันวาคม 2558)
 • คุณมารยาท ไต้หวัน เย่หลิ่ว สุริยันจันทรา 9-13 ธันวาคม 2558
 • คุณน้อง จันทัปปภา เกาหลีใบไม้เปลี่ยนสี 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2558
 • คุณจ๋า กวินทรา เกาหลีใบไม้เปลี่ยนสี 22-26 ตุลาคม 2558
 • คุณปอย_มัลดีฟส์ 12-14 ตุลาคม 2558_Centara Ras Fushi
 • เกาหลี มีนาคม 2558
 • คุณธิชา_ฮ่องกง-ฮอกไกโด 9-14 มกราคม 2558
 • ซิดนีย์ บลูเมาท์เท่นส์ เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6 วัน 4 วัน
 • กรมการทหารช่าง สาธารณรัฐเกาหลี 16-21 กันยายน 2558
 • Wisara Group (เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 31 ก.ค. – 3 ส.ค.58)
 • ฮอกไกโด By Tabi Japan
 • AIS โซล ซอรัคซาน (พฤศจิกายน 2552)
 • Unicity France 14-19 September 2011
 • สเปน โปรตุเกส (คุณสินี)
 • AIS ปักกิ่ง 16-20 มคราคม 2551
 • ผู้โชคดีจากกิจกรรม KKBOX by AIS
 • Hokkaido Snow Festival 2015 (Tabi Japan 7-12ก.พ.58)
 • เกาหลี 21-25 พ.ย.2557 (กรุ๊ปส่วนตัวเฮียโว่)
 • โตเกียว ไร่สตอเบอรี่ บัส1 (Tabi Japan 13-17 มี.ค.2557)
 • Hokkaido 17-22 ต.ค.2557 (การบินไทย) (ไกด์คุณไปป์)
 • โตเกียว ฟูจิ 19-23 ตุลาคม 2557 (การบินไทย) (ไกด์คุณทิพย์)
 • โตเกียว ฟูจิ 18-23 ต.ค.2557 (Jet Asia) (ไกด์คุณเปา)
 • ยุโรปตะวันออก 10-17 เมษายน 2557 (Qatar Airways)
ID Line : modernplus
News Letter
© 2014 | Privacy Policy
All Rights Reserved