INFO@MODERNPLUS.COM
 • ทัวร์ญี่ปุ่น SURPRISE TOKYO OSAKA 5วัน3คืน บินการบินไทย
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • SNOW FROST IN KOREA 5D3N XJ
 • ทัวร์เกาหลี...พักสกีรีสอร์ทตะลุยหิมะแรกที่เกาหลี 5วัน3คืน
 • HONG KONG 3D 2N BY CX
 • ทัวร์เชค ออสเตรีย ฮังการี 7วัน4คืน บินเอมิเรตส์
 • TOKYO STRONG STRONG 5วัน3คืน บิน AIR ASIA X
 • EXCITED IN SINGAPORE 3 D 2 N
 • MMR001 MYANMAR 3 DAYS 2 NIGHTS BY DD
 • ซุปตาร์ขาวผ่อง (เป็นยองใย) 5วัน3คืน
ค้นหาโปรแกรมท่องเที่ยว
ทวีปที่ต้องการ
วันที่ต้องการ
งบประมาณ

HOKKAIDO 5D3N BY ASIA ATLANTIC AIRLINES
HOKKAIDO 5D3N BY ASIA ATLANTIC AIRLINES
HB-TTN
กำหนดการเดินทาง : (2560)
26 พ.ย. 60-31 ธ.ค. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
สนามบินสุวรรณภูมิ -สนามบินชิโตเซะ - เมืองฟุราโน่ – ชมสุนัขลากเลื่อน - อาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - อิออน ทาวน์-คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - คิโรโระ สโนว์เวิลด์ – ตลาดปลานิโจ - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโดริ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ดิวตี้ฟรี – มิตซุยเอ้าเลท-สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
 
HOKKAIDO 5D3N BY ASIA ATLANTIC AIRLINES
 SURPRISE TOKYO OSAKA 5D3N
SURPRISE TOKYO OSAKA 5D3N
TG-ZE
กำหนดการเดินทาง : (2560)
12 ต.ค. 60-24 ธ.ค. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ –นาริตะ -วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียว สกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–หุบเขาโอวาคุดานิ –ลานสกี ฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – แช่ออนเซ็นธรรมชาติ + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์-หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค  – ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน-นาโกย่า – เกียวโต - วัดคิโยมิสึ– ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ
 SURPRISE TOKYO OSAKA 5D3N
 CZECH AUSTRIA HUNGARY 7D4N
CZECH AUSTRIA HUNGARY 7D4N
EK-VC
กำหนดการเดินทาง : (2560)
11 ต.ค. 60-04 ม.ค. 61
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ- ปราก- คาโรวีวารี่ - เชสกี้คลุมลอฟ-คาโรวีวารี่ - ฮอลสตัท - ลินซ์-เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - บูดาเปสต์ - ล่องเรือดานูบ -บูดาเปสต์ - กรุงเทพฯ
 
 CZECH AUSTRIA HUNGARY 7D4N
TOKYO STRONG STRONG 5D3N
TOKYO STRONG STRONG 5D3N
XJ-ZE
กำหนดการเดินทาง : (2560)
04 ต.ค. 60-04 ม.ค. 61
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง-นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์-ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –วัดอาซากุสะ- ช้อปปิ้งชินจูกุ-อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)-กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือ
 
TOKYO STRONG STRONG 5D3N
HONG KONG 3D 2N BY EK
HONG KONG 3D 2N BY EK
EK-SSM
กำหนดการเดินทาง : (2560)
11 ส.ค. 60-21 ต.ค. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - Symphony of Lights  - วัดหวังต้าเซียน - วัดคุนยัม - วัดนางชี - วัดแชกงหมิว - เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ - วัดหม่านโหมว - อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - วัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัว - วัดหยวนหยวน - นั่งกระเช้านองปิง - วัดโปหลิน - อิสระช้อปปิ้ง CITYGATE - ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ
 
HONG KONG 3D 2N BY EK
SUMMER DELIGHT IN KOREA 5D3N BY XJ
SUMMER DELIGHT IN KOREA 5D3N BY XJ
XJ-ZE
กำหนดการเดินทาง : (2560)
07 ก.ค. 60-28 ก.ย. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินอินชออน - วัดวาวูจองซา - โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดฮันบก - HANGANG RIVER CRUISE - สวนสนุก LOTTE WORLD- สมุนไพรออตเกนามู - ผ่านชมบลูเฮ้าส์ - พระราชวังชางด็อกกุง - ศูนย์สมุนไพรโสม - COSMETIC OUTLET - DUTY FREE - ช้อปปิ้งเมียงดง - ONE MOUNT (SNOW PARK*) - น้ำมันสน - พลอยอะเมทิส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - N SEOUL TOWER-ALIVE MUSEUM - ถนนอินซาดง - อินชอน (สนามบิน)                                
 
SUMMER DELIGHT IN KOREA 5D3N BY XJ
รายการมากกว่าเที่ยว พาเที่ยวฮอกไกโด
ติดต่อ SALE (hot line)
ฮอกไกโด อาซาฮิคาว่า โซอุนเคียว ฟุราโน่ โอตารุ ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน
ฮอกไกโด อาซาฮิคาว่า โซอุนเคียว ฟุราโน่ โอตารุ ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน
HB-PJ
กำหนดการเดินทาง : (2560)
03 ธ.ค. 60-04 ม.ค. 61
สถานที่ท่องเที่ยว :
สนามบินสุวรรณภูมิ -สนามบินชิโตะเสะ -อาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมน - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - ไอซ์พาวิลเลี่ยน - โซอุนเคียว แช่ออนเซ็น – ดินเนอร์ขาปูยักษ์ในโรงแรม-ลานสกีฟุราโน่ -ซัปโปโร - ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า – สวนโอโดริ – ผ่านชมหอนาฬิกา – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ-โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเป่าแก้ว - โรงงานช็อคโกแลต - ศาลเจ้าฮอกไกโด - มิตซุย เอาท์เล็ท - ช้อปปิ้งย่านซูซุกิโนะ-สนามบินชิโตะเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
ฮอกไกโด อาซาฮิคาว่า โซอุนเคียว ฟุราโน่ โอตารุ ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน
ล่องเรือสำราญ Costa Victoria ปีนัง - สิงคโปร์ - มะละกา - ปีนัง - 4 วัน 3 คืน
ล่องเรือสำราญ Costa Victoria ปีนัง - สิงคโปร์ - มะละกา - ปีนัง - 4 วัน 3 คืน
Costa
กำหนดการเดินทาง : (2560)
07 พ.ย. 60-01 ม.ค. 61
สถานที่ท่องเที่ยว :
ราคานี้รวม
-ค่าห้องพักบนเรือ 3 คืน
-ภาษีท่าเรือ และค่าประกันภัยบนเรือ
-อาหารบนเรือทุกมื้อ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)
ล่องเรือสำราญ Costa Victoria ปีนัง - สิงคโปร์ - มะละกา - ปีนัง - 4 วัน 3 คืน
SHCATSN1 Beijing 5D3N
SHCATSN1 Beijing 5D3N
CA-SH
กำหนดการเดินทาง : (2560)
08 มิ.ย. 56-10 ก.ค. 51
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-798 ART ZONE-สนามบินปักกิ่ง-ฮาร์บิน-ร้านขายเสื้อกันหนาว-เกาะพระอาทิตย์-สวนเสือไซบีเรีย-ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง - โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก)-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน-ร้านขายสินค้าพื้นเมือง - รัสเซีย-ช้อปปิ้งถนนจงยาง-ฮาร์บิน-ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านนวดเท้า-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-ถนนหวังฟูจิ่ง-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-SNOW WORLD-ร้านบัวหิมะ-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ-สนามบินปักกิ่ง-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ 
 
SHCATSN1 Beijing 5D3N
ปักกิ่ง SNOW WORLD 5วัน4คืน
ปักกิ่ง SNOW WORLD 5วัน4คืน
TG-SH
กำหนดการเดินทาง : (2560)
29 ธ.ค. 60-02 ม.ค. 61
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง 
จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง
ร้านนวดเท้า-หอบูชาเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง
วัดหลิงกวง (พระเขี้ยวแก้ว)-ร้านหมอนยางพารา
พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ-THE PLACE
ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน- SNOW WORLD-ร้านบัวหิมะ-ถนนหวังฟูจิ่ง
ร้านผีชิว-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-ร้านผ้าไหม  ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ
 
ปักกิ่ง SNOW WORLD 5วัน4คืน
SH3ULX3 Tibet 6D5N
SH3ULX3 Tibet 6D5N
3U-SH
กำหนดการเดินทาง : (2560)
17 พ.ย. 60-13 ธ.ค. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ-เฉินตู-ลาซา-พระราชวังโปตาลา-วัดโจคัง-ตลาดแปดเหลี่ยม -วัดเซรา-ตำหนักนอร์บุหลิงฆา-ร้านขายสินค้าพื้นเมืองทิเบต -ลาซา-เฉินตู-ร้านนวดเท้า-ร้านหินตาสวรรค์-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-ถนนโบราณจินหลี่-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก-เฉิงตู-กรุงเทพฯ
 
SH3ULX3 Tibet 6D5N
TOKYO HEARTBEAT 5D3N
TOKYO HEARTBEAT 5D3N
XJ-SH
กำหนดการเดินทาง : (2560)
02 ธ.ค. 60-24 ธ.ค. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ - สนามบินนาริตะ – สวนชินจูกุเกียวเอน (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) – นั่งกระเช้าคาจิคาจิ - โอชิโนะ ฮัคไค – ทะเลสาบยามานากะ - ทะเลสาบยามานากะ – ภูเขาไฟฟูจิ หรือ ลานสกีฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - วัดอาซะกุซ่า – TOKYO SKY TREE (ถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ – อิสระฟรีช้อปปิ้งตลอดทั้งวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
 
TOKYO HEARTBEAT 5D3N
TOKYO IN MY HEART 5D3N
TOKYO IN MY HEART 5D3N
XJ-SH
กำหนดการเดินทาง : (2560)
04 พ.ย. 60-03 ธ.ค. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ - สนามบินนาริตะ – สวนชินจูกุเกียวเอน (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) – นั่งกระเช้าคาจิคาจิ - โอชิโนะ ฮัคไค – ทะเลสาบยามานากะ - ทะเลสาบยามานากะ – ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซะกุซ่า –TOKYO SKY TREE (ถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ - นาริตะ – อิสระฟรีช้อปปิ้งตลอดทั้งวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
 
TOKYO IN MY HEART 5D3N
ต้าเหลียน เสิ่นหยาง ฉางชุน ฮาร์บิน 7วัน5คืน
ต้าเหลียน เสิ่นหยาง ฉางชุน ฮาร์บิน 7วัน5คืน
XW-SH
กำหนดการเดินทาง : (2560)
21 ส.ค. 60-22 ต.ค. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
สนามบินดอนเมือง-ต้าเหลียน -ถนนเลียบทะเลสะพานเป่ยต้าเฉียว-จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสือจัตุรัสชิงไห่-ร้านจำหน่ายอาหารพื้นเมือทะเล-ถนนคนเดินต้าชาง-ต้าเหลียน-เสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง-บ้านนายพลตระกูลจาง-ร้านภาพวาดขนเป็ด-ถนนจงเจีย  -เสิ่นหยาง-ฉางชุน-วังปูยี-กระทรวงทั้งแปดของแมนจู(ชมภายนอก )-จัตุรัสวัฒนธรรม-ฉางชุน-ฮาร์บิ้น-โรงงานเบียร์ฮาร์บิ้น -ถนนโบราณกวนตง -โดมแกะสลักน้ำแข็งปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย-ถนนจงเอียง-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน-โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก)-ร้านขายสินค้าพื้นเมืองรัสเซีย-ฮาร์บิ้น-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ต้าเหลียน-ต้าเหลียน-สนามบินดอนเมือง 
 
ต้าเหลียน เสิ่นหยาง ฉางชุน ฮาร์บิน 7วัน5คืน
TOKYO 5D3N
TOKYO 5D3N
XJ-SH
กำหนดการเดินทาง : (2560)
04 ต.ค. 60-01 พ.ย. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ-สนามบินนาริตะ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (สั้น 10 นาที) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –โอชิโนะ ฮัคไค – ทะเลสาบยามานากะโกะ-ทะเลสาบยามานากะโกะ – ภูเขาไฟฟูจิ – วัดอาซะกุซ่า – TOKYO SKY TREE (ถ่ายรูป) – ชมวิวเมืองโตเกียวบนตึก TMG – ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ - อิสระฟรีช้อปปิ้งตลอดทั้งวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
 
TOKYO 5D3N
ไต้หวันขึ้นตึก101 วัดเสมียนจ้าง 5วัน3คืน
ไต้หวันขึ้นตึก101 วัดเสมียนจ้าง 5วัน3คืน
SW-XH
กำหนดการเดินทาง : (2560)
10 พ.ค. 54-07 ก.ย. 71
สถานที่ท่องเที่ยว :
ดอนเมือง-เถาหยวน -ผูหลี่-วัดพระถังซัมจั๋ง-ล่องเรือชมทะเลสาบ
สุริยันจันทรา-วัดเสวียนจ้าง-วัดเหวินหวู่-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต                
ไทจง-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-อุทยานแห่งชาติ-เย๋หลิ่ว-ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 
DUTY FREE-ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตีกชั้น 89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน
ช้อปปิ้งซีเหมินติง-เถาหยวน-ดอนเมือง    
ไต้หวันขึ้นตึก101 วัดเสมียนจ้าง 5วัน3คืน
ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน
ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน
CX-HLC
กำหนดการเดินทาง : (2560)
09 เม.ย. 62-09 เม.ย. 78
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา – ช้อปปิ้งซิตี้เกท – ส่งที่พัก-ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน + พลุ-รีพัลเบย์ - วิคตอเรีย พีค (Mid Level) - อิสระช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ  
 
ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน
ฮ่องกง อิ่มบุญอิ่มใจ 9วัด 3วัน2คืน
ฮ่องกง อิ่มบุญอิ่มใจ 9วัด 3วัน2คืน
CX-HLC
กำหนดการเดินทาง : (2560)
23 ต.ค. 60-18 ธ.ค. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ –ฮ่องกง –วัดหวังต้าเซียน -วัดแชกุงหมิว –วัดนางชี  - อิสระช้อปปิ้งนาธาน-รีพัลเบย์-วิคตอเรีย พีค (Mid Level)- วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom)- เจ้าแม่ทับทิม วัดเทียนโห่ว – วัดหยวนหยวน-ร้านจิวเวอรี่-ร้านหยก– วัดเจ้าพ่อกวนอู –Symphony of Light-พระใหญ่ลันเตา- ช้อปปิ้งซิตี้เกท– กรุงเทพฯ  
 
ฮ่องกง อิ่มบุญอิ่มใจ 9วัด 3วัน2คืน
Turkey Ankara Istanbul 8D6N
Turkey Ankara Istanbul 8D6N
QR-SSM
กำหนดการเดินทาง : (2560)
22 ก.ย. 60-12 ต.ค. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา - อังการ่า-อังการ่า - คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่-คัปปาโดเกีย - คอนย่า - ปามุคคาเล่- เอฟฟิซุส - คูซาดาซึ-คูซาดาซึ - เปอร์กามัม - ชานัคคาเล่ - อิสตันบูล-ชานัคคาเล่ - อิสตันบูล-โดฮา-โดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
Turkey Ankara Istanbul 8D6N
HONGKONK 2017 3D2N
HONGKONK 2017 3D2N
EK-SSM
กำหนดการเดินทาง : (2560)
23 ก.ย. 60-30 ต.ค. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - จูไห่-ฟิชเชอร์เกิร์ล - ถนนคู่รัก - วัดผู่โถว - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้ง Lo Wu - โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ - ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - รีพัลส์ เบย์ - วิคตอเรีย พีค - ช้อปปิ้งนาธาน - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
HONGKONK 2017 3D2N
Moscow St.Petersburg 6D4N
Moscow St.Petersburg 6D4N
KC-SSM
กำหนดการเดินทาง : (2560)
23 ก.ย. 60-06 ธ.ค. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) – อัลมาตี-สแปร่โร่ฮิลล์ - รถไฟใต้ดิน - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - จตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้า GUM-พระราชวังเครมลิน - รถไฟด่วน Mega Polis Express - เซ็นปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – พระราชวังฤดูหนาว Hermitage-เซ็นปีเตอร์เบิร์ก – อัลมาตี-อัลมาตี - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
 
Moscow St.Petersburg 6D4N
East America 9D5N
East America 9D5N
QR-SSM
กำหนดการเดินทาง : (2560)
11 ก.ย. 60-26 ต.ค. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา-ฟิลาเดลเฟีย - วอชิงตัน ดี ซี-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอเมริกา-แฮรีสเบิร์ก - คอร์นนิ่ง-บัฟฟาโล่ - น้ำตกไนแองการ่า - แฟชั่นไนแองการ่า เอาท์เล็ท-Woodbury Common Premium Outlets -นิวยอร์ก - ล่องเรือชมเทพีเสรีภาพ - ขึ้นชมวิวบนตึกสูงระฟ้า Empire State - ฟิฟท์ อเวนิว-นิวยอร์ก - โดฮา-ประเทศไทย
 
East America 9D5N
 Moscow St.Petersburg 7D4N
Moscow St.Petersburg 7D4N
TK-SSM
กำหนดการเดินทาง : (2560)
12 ก.ย. 60-03 ต.ค. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อิสตันบลู-อิสตันบลู - กรุงมอสโคว์ - สแปร์โร่ฮิลล์ - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์-พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง - ห้างสรรพสินค้ากุม Gum-วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต - รถไฟด่วน Sapsan Fast Train - เซ็นปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว Hermitage-เซ็นปีเตอร์เบิร์ก - อิสตันบลู-สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
 
 Moscow St.Petersburg 7D4N
 MOSCOW MURMANSK 7D5N
MOSCOW MURMANSK 7D5N
KC-SSM
กำหนดการเดินทาง : (2560)
02 พ.ย. 60-08 ธ.ค. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตี - มอสโคว์-พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่ แชมเบอร์ - จตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม -มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - หมู่บ้านซามิ - ตามล่าหาแสงเหนือ-Snow Village - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ -  เมืองมูร์มันสค์ - ตามล่าหาแสงเหนือ-พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็ง - อนุสาวรีย์อโลชา - มอสโคว์ - เรือตัดน้ำแข็ง - สถานีรถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัต-มอสโคว์ - อัลมาตี-อัลมาตี - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
 
 MOSCOW MURMANSK 7D5N
EASY SHOPPING IN MACAU 3D2N
EASY SHOPPING IN MACAU 3D2N
FD-CUT
กำหนดการเดินทาง : (2560)
03 ก.ย. 60-26 ก.ย. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ– มาเก๊า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล– วัดอาม่า– โบสถ์เซ็นต์ปอล– เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน– ร้านขนมพื้นเมืองมาเก๊า–จูไห่–ถนนคู่รัก– จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล–ร้านหยก – ร้านบัวหิมะ– ร้านผ้าไหมจีน– วัดผุ่ถ่อ– ช้องปิ้งกงเป๋ย– พระราชวังหยวนหมิง–ชมโชว์หยวนหมิงหยวน– พิเศษ!!เมนูเป๋าฮื้อเสิร์ฟพร้อมไวน์แดง-จูไห่ - มาเก๊า– กรุงเทพฯ
 
EASY SHOPPING IN MACAU 3D2N
EASY SAY LOVE OSAKA TOKYO 5D4N
EASY SAY LOVE OSAKA TOKYO 5D4N
TR-CUT
กำหนดการเดินทาง : (2560)
10 มี.ค. 57-09 เม.ย. 73
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ – โอซาก้า – ช็อปปิ้งชินไซบาชิ-ปราสาทโอซาก้า - เมืองเกียวโต  - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  - วัดคิโยมิสึ (วัดน้ำใส) – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ-ทะเลสาบฮามานะ –  โกเท็มบะเอ้าท์เล็ท – ฟูจิ – แช่น้ำแร่ออนเซ็น – เมนูขาปูยักษ์-ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ - จุดชมวิว Tokyo Sky Tree – ช้อปปิ้งชินจุกุ - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
EASY SAY LOVE OSAKA TOKYO 5D4N
 EASY POPULAR IN MACAU 3D2N
EASY POPULAR IN MACAU 3D2N
FD-CUT
กำหนดการเดินทาง : (2560)
12 ต.ค. 60-03 ม.ค. 61
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ – มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดอาม่า – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน – ร้านขนม –  จูไห่-ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์ – ร้านบัวหิมะ – ร้านผ้าไหมจีน –ร้านหยก- วัดผุ่ถ่อ– ช้องปิ้งกงเป่ย –พระราชวังหยวนหมิง–ชมโชว์หยวนหมิงหยวน – พิเศษ!!เมนูเป๋าฮื้อเสิร์ฟพร้อมไวน์แดง -จูไห่ - มาเก๊า – กรุงเทพฯ
 
 EASY POPULAR IN MACAU 3D2N
 • คุณมุก (ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 16-20 กรกฎาคม 2559)
 • ​​คุณตัวเล็ก-คุณโอ๊ค (Truly Singapore 9-11 กรกฎาคม 2559)
 • คุณพ่อธนาคม-คุณแม่อรอนงค์ (เวียดนามโฮจิมันห์ มุยเน่ ดาลัด 11-14 มิถุนายน 2559)
 • พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า (ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ มาเก๊า 1-4 มิถุนายน 2559)
 • คุณตุ้ยและครอบครัว (ฟุกุโอกะ 18-22 พฤษภาคม 2559)
 • ครอบครัวคุณมุก (มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 13-15 พฤษภาคม 2559)
 • คุณเปิ้ลและครอบครัว (พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 22 – 24 เมษายน 2559)
 • คุณสูงและครอบครัว (HI SAPPORO 6D4N 12-17 เมษายน 2559)
 • คุณไพรวัลย์(เกาหลีใต้ 18-22 เมษายน 2559)
 • คุณเก๋และครอบครัว (SORAK SAKURA IN KOREA 5D3N_11-15 เมษายน 2559)
 • คุณกี้และเพื่อน (SORAK-SAKURA IN KOREA 5-9 เมษายน 2559)
 • คุณแป๋ว - คุณหมู (ปูซาน เกาหลีใต้ 6-10 เมษายน 2559)
 • คุณนุชและครอบครัว (ฮอกไกโด Last snow 3-7 เมษายน 2559)
 • Sakura Japan 29 มีนาคม -2 เมษายน 2559
 • คุณเกียรติชัยและภรรยา (Bella Italy 22-29 มีนาคม 2559)
 • คุณมุกและครับครัว (ปูซาน เกาหลีใต้ 20-24 กุมภาพันธ์ 2559)
 • คุณตัวเล็ก-คุณโอ๊ค (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2559)
 • คุณออย ฮ่องกง-พักเวเนเชี่ยน 19-22 กุมภาพันธ์ 2559
 • คุณน้อยโหน่งและครอบครัว Lovely Kyushu 18-22 กุมภาพันธ์ 2559
 • คุณวิโภชน์และครอบครัว เกาหลี 16-20 ธันวาคม 2558
 • คุณปูน ICE FISHING IN KOREA 5D3N (ตกปลา พักสกีรีสอร์ท) 10-14 มกราคม 2559
 • คุณตุ๊กและคุณแม่ ล่องเรือสำราญ Costa Victoria เส้นทาง ภูเก็ต - สิงคโปร์ - ภูเก็ต (9-13 ธันวาคม 2558)
 • คุณมารยาท ไต้หวัน เย่หลิ่ว สุริยันจันทรา 9-13 ธันวาคม 2558
 • คุณน้อง จันทัปปภา เกาหลีใบไม้เปลี่ยนสี 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2558
 • คุณจ๋า กวินทรา เกาหลีใบไม้เปลี่ยนสี 22-26 ตุลาคม 2558
 • คุณปอย_มัลดีฟส์ 12-14 ตุลาคม 2558_Centara Ras Fushi
 • เกาหลี มีนาคม 2558
 • คุณธิชา_ฮ่องกง-ฮอกไกโด 9-14 มกราคม 2558
 • ซิดนีย์ บลูเมาท์เท่นส์ เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6 วัน 4 วัน
 • กรมการทหารช่าง สาธารณรัฐเกาหลี 16-21 กันยายน 2558
 • Wisara Group (เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 31 ก.ค. – 3 ส.ค.58)
 • ฮอกไกโด By Tabi Japan
 • AIS โซล ซอรัคซาน (พฤศจิกายน 2552)
 • Unicity France 14-19 September 2011
 • สเปน โปรตุเกส (คุณสินี)
 • AIS ปักกิ่ง 16-20 มคราคม 2551
 • ผู้โชคดีจากกิจกรรม KKBOX by AIS
 • Hokkaido Snow Festival 2015 (Tabi Japan 7-12ก.พ.58)
 • เกาหลี 21-25 พ.ย.2557 (กรุ๊ปส่วนตัวเฮียโว่)
 • โตเกียว ไร่สตอเบอรี่ บัส1 (Tabi Japan 13-17 มี.ค.2557)
 • Hokkaido 17-22 ต.ค.2557 (การบินไทย) (ไกด์คุณไปป์)
 • โตเกียว ฟูจิ 19-23 ตุลาคม 2557 (การบินไทย) (ไกด์คุณทิพย์)
 • โตเกียว ฟูจิ 18-23 ต.ค.2557 (Jet Asia) (ไกด์คุณเปา)
 • ยุโรปตะวันออก 10-17 เมษายน 2557 (Qatar Airways)
ID Line : modernplus
News Letter
© 2014 | Privacy Policy
All Rights Reserved