INFO@MODERNPLUS.COM
 • ทัวร์ญี่ปุ่น SURPRISE TOKYO OSAKA 5วัน3คืน บินการบินไทย
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • SNOW FROST IN KOREA 5D3N XJ
 • ทัวร์เกาหลี...พักสกีรีสอร์ทตะลุยหิมะแรกที่เกาหลี 5วัน3คืน
 • HONG KONG 3D 2N BY CX
 • ทัวร์เชค ออสเตรีย ฮังการี 7วัน4คืน บินเอมิเรตส์
 • TOKYO STRONG STRONG 5วัน3คืน บิน AIR ASIA X
 • MMR001 MYANMAR 3 DAYS 2 NIGHTS BY DD
ค้นหาโปรแกรมท่องเที่ยว
ทวีปที่ต้องการ
วันที่ต้องการ
งบประมาณ
TOURS
 HOKKAIDO บุษบา..พาเพลิน 5D3N
HOKKAIDO บุษบา..พาเพลิน 5D3N
HOK16
กำหนดการเดินทาง : (2561)
สถานที่ท่องเที่ยว :
โทมิตะฟาร์ม - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
หมู่บ้านราเม็ง - คลองโอตารุ
 HOKKAIDO บุษบา..พาเพลิน 5D3N
HOKKAIDO BEST LUXURY 6D4N
HOKKAIDO BEST LUXURY 6D4N
HOK12
กำหนดการเดินทาง : (2561)
สถานที่ท่องเที่ยว :
หมู่บ้านราเม็ง - โทมิตะ ฟาร์ม - สวนชิกิไซโนะโอกะ - เนินขาเซรุบุโนะโอะกะ - คลองโอตารุ
สวนโอโดริ - สุสานโมอาย - ทำเนียบรัฐบาลเก่า - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เครื่องแก้ว 
ช้อปปิ้ง ย่านทานุกิโคจิ มิตซุย,เอ้าท์เล็ก
HOKKAIDO BEST LUXURY 6D4N
OSAKA TAKAYAMA 5D3N
OSAKA TAKAYAMA 5D3N
KIX05
กำหนดการเดินทาง : (2561)
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง  โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า -   อิออน จัสโก้
นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -”เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  - ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี -ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท -  สนามบินคันไซ  โอซาก้า – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

 
OSAKA TAKAYAMA 5D3N
HOKKAIDO 6D4N
HOKKAIDO 6D4N
HOK15
กำหนดการเดินทาง : (2561)
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง -    
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า  - หมู่บ้านราเม็ง
- บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิกาว่า – อิออน มอลล์
ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ 
เซรุบุโนะโอะกะ – โรงงานชีส – ทานุกิโคจิ
โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว
 พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ดิวตี้ฟรี  
ศาลเจ้าฮอกไกโด – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
อิสระเต็มวัน หรือช้อปปิ้งที่ เจอาร์ ทาวเวอร์      
- สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ      
HOKKAIDO 6D4N
OSAKA TAKAYAMA 5D3N
OSAKA TAKAYAMA 5D3N
KIX11
กำหนดการเดินทาง : (2561)
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง        โอซาก้า – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ
นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -”เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – อิออน
ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี -ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท -  สนามบินคันไซ
กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
OSAKA TAKAYAMA 5D3N
OSAKA TAKAYAMA KYOTO 4D3N
OSAKA TAKAYAMA KYOTO 4D3N
TR-TTN
กำหนดการเดินทาง : (2560)
03 ธ.ค. 60-21 ก.พ. 61
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - ริงกุเอ้าเลท-หมู่บ้านนินจาอิงะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – เล่นสกี ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า - ชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ซาคาเอะ-อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ - สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง
 
OSAKA TAKAYAMA KYOTO 4D3N
OKINAWA 5D3N BY PEACH AIR
OKINAWA 5D3N BY PEACH AIR
MM-TTN
กำหนดการเดินทาง : (2560)
04 ต.ค. 60-28 ต.ค. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาฮา โอกินาว่า – ผามันซาโมะ - ร้านโอกาชิ โกเตน – สวนสับปะรดนาโกะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ -ปราสาทชูริ (ด้านนอก) – ร้านเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ – โอกินาว่าเวิลด์ – ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด -  โรงงานแก้ว - ย่านถนนโคคุไซโดริ-อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในโอกินาว่า -อเมริกันวิลเลจ – อาชิบานา เอ้าเลท – สนามบินนาฮะ -สนามบินสุวรรณภูมิ
OKINAWA 5D3N BY PEACH AIR
LIGHTING IN OSAKA 5D3N
LIGHTING IN OSAKA 5D3N
XJ-ZE
กำหนดการเดินทาง : (2560)
01 พ.ย. 60-30 พ.ย. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง-อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย-วัดโทฟุคุจิ– ปราสาททอง – นั่งรถไฟสายโรแมนติค - ศาลเจ้าคิบูเนะ – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์อาบน้ำแร่ออนเซ็น-ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท -สนามบินคันไซ -กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
LIGHTING IN OSAKA 5D3N
JAPAN PRO!!! KOYO TOKYO-FUJI 5D3N
JAPAN PRO!!! KOYO TOKYO-FUJI 5D3N
XJ-ZE
กำหนดการเดินทาง : (2560)
01 พ.ย. 60-03 ธ.ค. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ -  นั่งกระเช้าคะชิ คะชิ  -  ล่องเรือทะเลสาบคาวาคุชิโกะ  -โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าเลท  -ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - โอชิโนะ ฮักไก – ชมเทศกาลประดับไฟกลางคืน -วัดอาซากุซะ - โตเกียว สกายทรี – ช้อปปิ้งชินจุกุ – ถนนต้นแปะก๊วย - โอไดบะ-สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
JAPAN PRO!!! KOYO TOKYO-FUJI 5D3N
TOKYO 5D3N
TOKYO 5D3N
TZ-ZE
กำหนดการเดินทาง : (2560)
01 ส.ค. 60-28 ก.ย. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง -วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – โอวาคุดานิ - โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – ออนเช็นธรรมชาติ -ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - โตเกียว -ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ-อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์-สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง
TOKYO 5D3N
FUKUOKA 5D3N
FUKUOKA 5D3N
TG-TN
กำหนดการเดินทาง : (2560)
13 ก.ค. 60-06 ต.ค. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
สนามบินฟุกุโอกะ – ฟูกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เมืองยูฟูอิน - เมืองเปปปุ – บ่อนรก-เมืองเบปปุ – เมืองซากะ -  ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – ดิวตี้ฟรี – โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต - ช้อปปิ้งเทนจิน-เมืองฟุกุโอกะ - เมืองนางาซากิ – สวนสันติภาพนางาซากิ – พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู – ย่านฮะมันมาจิ – ฟูกุโอกะ - คาแนลซิตี้ 
FUKUOKA 5D3N
SPARKLING FLOWER IN TOKYO 5D3N
SPARKLING FLOWER IN TOKYO 5D3N
XJ-ZE
กำหนดการเดินทาง : (2560)
05 ต.ค. 60-01 พ.ย. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ -วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์-ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ-สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ -  วัดนาริตะ – อิออน-กรุงเทพฯ
SPARKLING FLOWER IN TOKYO 5D3N
 • คุณมุก (ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 16-20 กรกฎาคม 2559)
 • ​​คุณตัวเล็ก-คุณโอ๊ค (Truly Singapore 9-11 กรกฎาคม 2559)
 • คุณพ่อธนาคม-คุณแม่อรอนงค์ (เวียดนามโฮจิมันห์ มุยเน่ ดาลัด 11-14 มิถุนายน 2559)
 • พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า (ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ มาเก๊า 1-4 มิถุนายน 2559)
 • คุณตุ้ยและครอบครัว (ฟุกุโอกะ 18-22 พฤษภาคม 2559)
 • ครอบครัวคุณมุก (มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 13-15 พฤษภาคม 2559)
 • คุณเปิ้ลและครอบครัว (พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 22 – 24 เมษายน 2559)
 • คุณสูงและครอบครัว (HI SAPPORO 6D4N 12-17 เมษายน 2559)
 • คุณไพรวัลย์(เกาหลีใต้ 18-22 เมษายน 2559)
 • คุณเก๋และครอบครัว (SORAK SAKURA IN KOREA 5D3N_11-15 เมษายน 2559)
 • คุณกี้และเพื่อน (SORAK-SAKURA IN KOREA 5-9 เมษายน 2559)
 • คุณแป๋ว - คุณหมู (ปูซาน เกาหลีใต้ 6-10 เมษายน 2559)
 • คุณนุชและครอบครัว (ฮอกไกโด Last snow 3-7 เมษายน 2559)
 • Sakura Japan 29 มีนาคม -2 เมษายน 2559
 • คุณเกียรติชัยและภรรยา (Bella Italy 22-29 มีนาคม 2559)
 • คุณมุกและครับครัว (ปูซาน เกาหลีใต้ 20-24 กุมภาพันธ์ 2559)
 • คุณตัวเล็ก-คุณโอ๊ค (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2559)
 • คุณออย ฮ่องกง-พักเวเนเชี่ยน 19-22 กุมภาพันธ์ 2559
 • คุณน้อยโหน่งและครอบครัว Lovely Kyushu 18-22 กุมภาพันธ์ 2559
 • คุณวิโภชน์และครอบครัว เกาหลี 16-20 ธันวาคม 2558
 • คุณปูน ICE FISHING IN KOREA 5D3N (ตกปลา พักสกีรีสอร์ท) 10-14 มกราคม 2559
 • คุณตุ๊กและคุณแม่ ล่องเรือสำราญ Costa Victoria เส้นทาง ภูเก็ต - สิงคโปร์ - ภูเก็ต (9-13 ธันวาคม 2558)
 • คุณมารยาท ไต้หวัน เย่หลิ่ว สุริยันจันทรา 9-13 ธันวาคม 2558
 • คุณน้อง จันทัปปภา เกาหลีใบไม้เปลี่ยนสี 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2558
 • คุณจ๋า กวินทรา เกาหลีใบไม้เปลี่ยนสี 22-26 ตุลาคม 2558
 • คุณปอย_มัลดีฟส์ 12-14 ตุลาคม 2558_Centara Ras Fushi
 • เกาหลี มีนาคม 2558
 • คุณธิชา_ฮ่องกง-ฮอกไกโด 9-14 มกราคม 2558
 • ซิดนีย์ บลูเมาท์เท่นส์ เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6 วัน 4 วัน
 • กรมการทหารช่าง สาธารณรัฐเกาหลี 16-21 กันยายน 2558
 • Wisara Group (เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 31 ก.ค. – 3 ส.ค.58)
 • ฮอกไกโด By Tabi Japan
 • AIS โซล ซอรัคซาน (พฤศจิกายน 2552)
 • Unicity France 14-19 September 2011
 • สเปน โปรตุเกส (คุณสินี)
 • AIS ปักกิ่ง 16-20 มคราคม 2551
 • ผู้โชคดีจากกิจกรรม KKBOX by AIS
 • Hokkaido Snow Festival 2015 (Tabi Japan 7-12ก.พ.58)
 • เกาหลี 21-25 พ.ย.2557 (กรุ๊ปส่วนตัวเฮียโว่)
 • โตเกียว ไร่สตอเบอรี่ บัส1 (Tabi Japan 13-17 มี.ค.2557)
 • Hokkaido 17-22 ต.ค.2557 (การบินไทย) (ไกด์คุณไปป์)
 • โตเกียว ฟูจิ 19-23 ตุลาคม 2557 (การบินไทย) (ไกด์คุณทิพย์)
 • โตเกียว ฟูจิ 18-23 ต.ค.2557 (Jet Asia) (ไกด์คุณเปา)
 • ยุโรปตะวันออก 10-17 เมษายน 2557 (Qatar Airways)
ID Line : modernplus
News Letter
© 2014 | Privacy Policy
All Rights Reserved