INFO@MODERNPLUS.COM
 • ทัวร์ญี่ปุ่น SURPRISE TOKYO OSAKA 5วัน3คืน บินการบินไทย
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • SNOW FROST IN KOREA 5D3N XJ
 • ทัวร์เกาหลี...พักสกีรีสอร์ทตะลุยหิมะแรกที่เกาหลี 5วัน3คืน
 • HONG KONG 3D 2N BY CX
 • ทัวร์เชค ออสเตรีย ฮังการี 7วัน4คืน บินเอมิเรตส์
 • TOKYO STRONG STRONG 5วัน3คืน บิน AIR ASIA X
 • MMR001 MYANMAR 3 DAYS 2 NIGHTS BY DD
ค้นหาโปรแกรมท่องเที่ยว
ทวีปที่ต้องการ
วันที่ต้องการ
งบประมาณ
TOURS
TAIWAN TAICHUNG 6D5N
TAIWAN TAICHUNG 6D5N
VZ-TNN
กำหนดการเดินทาง : (2560)
01 ก.ค. 60-23 ก.ย. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
เที่ยวเหนือ-จรดใต้ ไทเป ไทจงและเกาสง-นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ เมืองเกาสง วัดฝอกวงซัน เจดีย์เสือมังกร
-เยือนป่าสนพันปี ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ณ วัดเหวินอู่และวัดจงไถซานซื่อ
สัมผัสสวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน ณ ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-ชมเศียรพระราชินี ณ อุทยานเย่หลิว-ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดชื่อดังของเมือง ซีเหมินติง ฟงเจี่ย และลิ่วเหอ
TAIWAN TAICHUNG 6D5N
TAIWAN TAICHUNG 5D4N
TAIWAN TAICHUNG 5D4N
VZ-TNN
กำหนดการเดินทาง : (2560)
11 ก.ค. 60-19 ก.ย. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไทจง – เมืองเจียอี้ -เมืองเจียอี้ – อุทยานอาลีซัน - นั่งรถไฟชมอุทยานแห่งชาติอารีซัน – ป่าสนพันปี – ทะเลสาบสองพี่น้อง – แวะชิมชา - หมู่บ้านญี่ปุ่น HINOKI VILLAGE – เมืองหนานโถว    -เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา –  วัดเหวินอู่ – วัดจงไถซานซื่อ – ศูนย์เครื่องสำอางค์ –  ฟาร์มชิงจิ้ง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – เมืองไทจง  -ไทจง – ศูนย์เครื่องประดับ – บ้านพักมาดามเจียง –ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ร้านขนมพายสับปะรด – DUTY FREE – ซีเหมินติง – เถาหยวน-มาเธอร์ฟาร์ม “ชมทุ่งดอกไม้ -  AEON PLAZA – กรุงเทพฯ 
TAIWAN TAICHUNG 5D4N
BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N BY XW
BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N BY XW
XW-ZE
กำหนดการเดินทาง : (2560)
01 มิ.ย. 60-29 ก.ย. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง - ไถจง – อาบน้ำแร่โรงแรม5ดาว - ไทเป - ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านใบชา - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว - ร้าน COSMETIC - ตีกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89 600 NTD) - ซีเหมินติง
BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N BY XW
TPE02 TAIWAN DREAM DESTINATION 6D4N BY XW
TPE02 TAIWAN DREAM DESTINATION 6D4N BY XW
XW-ZE
กำหนดการเดินทาง : (2560)
03 มิ.ย. 60-30 ก.ย. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน - ร้านชาอู่หลง - ไทจง - อาบน้ำแร่โรงแรม5ดาว - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว - ตีกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89 600 NTD) - ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)                            
 
เมนูพิเศษ : สุดพิเศษ!!!!!! อาหารพิเศษ ชาบูไต้หวัน /เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
TPE02 TAIWAN DREAM DESTINATION 6D4N BY XW
PRO TAIWAN 4D3N
PRO TAIWAN 4D3N
VTG
กำหนดการเดินทาง : (2560)
17 มิ.ย. 60-20 มิ.ย. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
ไทเป-ผูหลี่-วัดจงไถฉันซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-ไหว้ขอพรพระถังซำจั๋งวัดเหวินหวู่-ไทจง-ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ร้านพายสับปะรด-จิ่วเฟิ่นตึกไทเป101-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชคพิเศษ!! สุกี้สูตรไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา 
PRO TAIWAN 4D3N
 • คุณมุก (ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 16-20 กรกฎาคม 2559)
 • ​​คุณตัวเล็ก-คุณโอ๊ค (Truly Singapore 9-11 กรกฎาคม 2559)
 • คุณพ่อธนาคม-คุณแม่อรอนงค์ (เวียดนามโฮจิมันห์ มุยเน่ ดาลัด 11-14 มิถุนายน 2559)
 • พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า (ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ มาเก๊า 1-4 มิถุนายน 2559)
 • คุณตุ้ยและครอบครัว (ฟุกุโอกะ 18-22 พฤษภาคม 2559)
 • ครอบครัวคุณมุก (มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 13-15 พฤษภาคม 2559)
 • คุณเปิ้ลและครอบครัว (พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 22 – 24 เมษายน 2559)
 • คุณสูงและครอบครัว (HI SAPPORO 6D4N 12-17 เมษายน 2559)
 • คุณไพรวัลย์(เกาหลีใต้ 18-22 เมษายน 2559)
 • คุณเก๋และครอบครัว (SORAK SAKURA IN KOREA 5D3N_11-15 เมษายน 2559)
 • คุณกี้และเพื่อน (SORAK-SAKURA IN KOREA 5-9 เมษายน 2559)
 • คุณแป๋ว - คุณหมู (ปูซาน เกาหลีใต้ 6-10 เมษายน 2559)
 • คุณนุชและครอบครัว (ฮอกไกโด Last snow 3-7 เมษายน 2559)
 • Sakura Japan 29 มีนาคม -2 เมษายน 2559
 • คุณเกียรติชัยและภรรยา (Bella Italy 22-29 มีนาคม 2559)
 • คุณมุกและครับครัว (ปูซาน เกาหลีใต้ 20-24 กุมภาพันธ์ 2559)
 • คุณตัวเล็ก-คุณโอ๊ค (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2559)
 • คุณออย ฮ่องกง-พักเวเนเชี่ยน 19-22 กุมภาพันธ์ 2559
 • คุณน้อยโหน่งและครอบครัว Lovely Kyushu 18-22 กุมภาพันธ์ 2559
 • คุณวิโภชน์และครอบครัว เกาหลี 16-20 ธันวาคม 2558
 • คุณปูน ICE FISHING IN KOREA 5D3N (ตกปลา พักสกีรีสอร์ท) 10-14 มกราคม 2559
 • คุณตุ๊กและคุณแม่ ล่องเรือสำราญ Costa Victoria เส้นทาง ภูเก็ต - สิงคโปร์ - ภูเก็ต (9-13 ธันวาคม 2558)
 • คุณมารยาท ไต้หวัน เย่หลิ่ว สุริยันจันทรา 9-13 ธันวาคม 2558
 • คุณน้อง จันทัปปภา เกาหลีใบไม้เปลี่ยนสี 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2558
 • คุณจ๋า กวินทรา เกาหลีใบไม้เปลี่ยนสี 22-26 ตุลาคม 2558
 • คุณปอย_มัลดีฟส์ 12-14 ตุลาคม 2558_Centara Ras Fushi
 • เกาหลี มีนาคม 2558
 • คุณธิชา_ฮ่องกง-ฮอกไกโด 9-14 มกราคม 2558
 • ซิดนีย์ บลูเมาท์เท่นส์ เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6 วัน 4 วัน
 • กรมการทหารช่าง สาธารณรัฐเกาหลี 16-21 กันยายน 2558
 • Wisara Group (เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 31 ก.ค. – 3 ส.ค.58)
 • ฮอกไกโด By Tabi Japan
 • AIS โซล ซอรัคซาน (พฤศจิกายน 2552)
 • Unicity France 14-19 September 2011
 • สเปน โปรตุเกส (คุณสินี)
 • AIS ปักกิ่ง 16-20 มคราคม 2551
 • ผู้โชคดีจากกิจกรรม KKBOX by AIS
 • Hokkaido Snow Festival 2015 (Tabi Japan 7-12ก.พ.58)
 • เกาหลี 21-25 พ.ย.2557 (กรุ๊ปส่วนตัวเฮียโว่)
 • โตเกียว ไร่สตอเบอรี่ บัส1 (Tabi Japan 13-17 มี.ค.2557)
 • Hokkaido 17-22 ต.ค.2557 (การบินไทย) (ไกด์คุณไปป์)
 • โตเกียว ฟูจิ 19-23 ตุลาคม 2557 (การบินไทย) (ไกด์คุณทิพย์)
 • โตเกียว ฟูจิ 18-23 ต.ค.2557 (Jet Asia) (ไกด์คุณเปา)
 • ยุโรปตะวันออก 10-17 เมษายน 2557 (Qatar Airways)
ID Line : modernplus
News Letter
© 2014 | Privacy Policy
All Rights Reserved