INFO@MODERNPLUS.COM
 • ทัวร์ญี่ปุ่น SURPRISE TOKYO OSAKA 5วัน3คืน บินการบินไทย
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • SNOW FROST IN KOREA 5D3N XJ
 • ทัวร์เกาหลี...พักสกีรีสอร์ทตะลุยหิมะแรกที่เกาหลี 5วัน3คืน
 • HONG KONG 3D 2N BY CX
 • ทัวร์เชค ออสเตรีย ฮังการี 7วัน4คืน บินเอมิเรตส์
 • TOKYO STRONG STRONG 5วัน3คืน บิน AIR ASIA X
 • MMR001 MYANMAR 3 DAYS 2 NIGHTS BY DD
ค้นหาโปรแกรมท่องเที่ยว
ทวีปที่ต้องการ
วันที่ต้องการ
งบประมาณ
TOURS
North Vietnam 5D4N BY THAI LION AIR (SL)
North Vietnam 5D4N BY THAI LION AIR (SL)
SL-BST
กำหนดการเดินทาง : (2560)
09 ส.ค. 60-22 ต.ค. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา-ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก-ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง-ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ
North Vietnam 5D4N BY THAI LION AIR (SL)
South Vietnam 4D3N BY NOKAIR (DD)
South Vietnam 4D3N BY NOKAIR (DD)
DD-BST
กำหนดการเดินทาง : (2560)
07 ก.ค. 60-03 ม.ค. 61
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–อุโมงค์กู่จี–ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ-โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร FAIRYSTREAM-ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท-ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ
 
South Vietnam 4D3N BY NOKAIR (DD)
South Vietnam 3D2N BY NOKAIR (DD)
South Vietnam 3D2N BY NOKAIR (DD)
DD-BST
กำหนดการเดินทาง : (2560)
06 เม.ย. 60-10 ก.ย. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-มุยเน่ - โฮจิมินห์–พิพิธภัณฑ์สงคราม - ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนพร้อมชมโชว์ -โฮจิมินห์ -โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม–กรมไปรษณีย์กลาง-ไชน่าทาวน์–วัดเทียนหาว–มื้อกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณPALACESAIGON–อนุสาวรีย์ลุงโฮ-ตลาดเบนถัน – กรุงเทพ 
 
South Vietnam 3D2N BY NOKAIR (DD)
WORLD HERRITAGE VIETNAM DANANG-HUE-HOI AN 4 DAYS3NIGHTS
WORLD HERRITAGE VIETNAM DANANG-HUE-HOI AN 4 DAYS3NIGHTS
FD-PV
กำหนดการเดินทาง : (543)
01 ส.ค. 60-01 ก.ค. 61
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ – ดานัง – เว้ - สุสานกษัตริย์ไคดินห์ – ตลาดดองบา - เว้ – แม่น้ำหอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่ – พระราชวังโบราณ – ฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น –จั่วฟุกเกี๋ยน- บ้านเลขที่ 101 - ดานัง - ดานัง – วัดหลินอึ๋ง – บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – ตลาดฮาน –สะพานมังกร - ดานัง - กรุงเทพฯ
WORLD HERRITAGE VIETNAM DANANG-HUE-HOI AN 4 DAYS3NIGHTS
SWITZERLAND VIETNAM HANOI-SAPA 4 DAYS3NIGHTS
SWITZERLAND VIETNAM HANOI-SAPA 4 DAYS3NIGHTS
QR-PV
กำหนดการเดินทาง : (2560)
20 ต.ค. 60-24 ต.ค. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ - ฮานอย – ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village - เมืองซาปา – ภูเขาห่ามโหร่ง – น้ำตกสีเงิน (Silver Water Fall) – ตลาดก๊อกเหลียว COCLEU – ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ  
SWITZERLAND VIETNAM HANOI-SAPA 4 DAYS3NIGHTS
CLASSIC VIETNAM_HAN 3 DAYS2NIGHT
CLASSIC VIETNAM_HAN 3 DAYS2NIGHT
FD-PV
กำหนดการเดินทาง : (2560)
25 ส.ค. 60-10 ก.ย. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ - ฮานอย - วิหารวรรณกรรม  - ฮาลอง - ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง - อ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า - วัดเฉินก๊วก - ทะเลสาบตะวันตก - จัตุรัสบาดิงห์  - สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ -ทำเนียบประธานาธิบดี -  บ้านพักลุงโฮ  - วัดเจดีย์เสาเดียว  - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - สะพานแสงอาทิตย์ - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน  - ถนน 36 สายเก่า  - ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ  - กรุงเทพฯ
CLASSIC VIETNAM_HAN 3 DAYS2NIGHT
VIETNAM ดานัง-ฮอยอัน-เว้ 4D3N
VIETNAM ดานัง-ฮอยอัน-เว้ 4D3N
PG-CIG
กำหนดการเดินทาง : (2560)
20 ก.ค. 60-29 ต.ค. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพ –ดานัง - สินค้าOTOP – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-พระราชวังไดโน้ย - สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์ – ดานัง – วัดหลิงอึ๋ง-กระเช้าบานาฮิลล์ + สวนสนุก + รถไฟไต่เขา – หมู่บ้านหินอ่อน – เมืองฮอยอัน – ดานัง – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร – ชมสะพานมังกรพ่นไฟ-ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ
VIETNAM ดานัง-ฮอยอัน-เว้ 4D3N
DAD02 GRAND CENTRAL VIETNAM 4D 3N
DAD02 GRAND CENTRAL VIETNAM 4D 3N
PG-ZE
กำหนดการเดินทาง : (543)
22 มิ.ย. 60-08 ก.ย. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ – ดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – หมู่บ้านแกะสลัก - ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – ดานัง-บานาฮิล(นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) - Fantasy Park - สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร – ดานัง-  ดานัง - หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน ดานัง - สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ
DAD02 GRAND CENTRAL VIETNAM 4D 3N
HAN01-AMAZING SAPA 4D3N
HAN01-AMAZING SAPA 4D3N
FD-ZE
กำหนดการเดินทาง : (2560)
15 มิ.ย. 60-01 ต.ค. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
สนามบินดอนเมือง – ฮานอย – ทะเลสาบตะวันตก – วัดเจิ่นกว๊อก – วิหารวรรณกรรม – ซาปา - LOVE MARKET - ซาปา – ภูเขาห่ามโหร่ง – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – SILVER WATER FALL – หมู่บ้านตะวัน        – ตลาดซา – ลาวไก - COC LEU MARKET – ฮานอย – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย – กรุงเทพฯ
 
HAN01-AMAZING SAPA 4D3N
DAD01 DREAM CENTRAL VIETNAN 3D 2N
DAD01 DREAM CENTRAL VIETNAN 3D 2N
PG-ZE
กำหนดการเดินทาง : (2560)
30 มิ.ย. 60-29 ก.ย. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ – ดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – หมู่บ้านแกะสลัก - ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – ดานัง-หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง
 
DAD01 DREAM CENTRAL VIETNAN 3D 2N
JVN01 Vietnam 3D 2N BY FD
JVN01 Vietnam 3D 2N BY FD
FD-JIT
กำหนดการเดินทาง : (2560)
05 พ.ค. 60-21 ต.ค. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
ชมมรดกโลก อ่าวฮาลองเบย์ จัตุรัสบาดิงห์ สถานที่แห่งอิสรภาพ อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์นานาชาติZEN บินเช้ากลับดึก เที่ยวครบแบบเต็มอิ่ม
 
JVN01 Vietnam 3D 2N BY FD
TAMCOC VIETNAM 4D3N
TAMCOC VIETNAM 4D3N
QR-PV
กำหนดการเดินทาง : (2560)
20 ต.ค. 60-24 ต.ค. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ  -ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า – ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง -ฮาลอง – ฮาลองบก (นิงห์บิงห์) – ล่องเรือฮาลองบก – ถ้ำตามก๊ก – วัด Bai Dinh -นิงห์บิงห์ – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ 
TAMCOC VIETNAM 4D3N
 • คุณมุก (ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 16-20 กรกฎาคม 2559)
 • ​​คุณตัวเล็ก-คุณโอ๊ค (Truly Singapore 9-11 กรกฎาคม 2559)
 • คุณพ่อธนาคม-คุณแม่อรอนงค์ (เวียดนามโฮจิมันห์ มุยเน่ ดาลัด 11-14 มิถุนายน 2559)
 • พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า (ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ มาเก๊า 1-4 มิถุนายน 2559)
 • คุณตุ้ยและครอบครัว (ฟุกุโอกะ 18-22 พฤษภาคม 2559)
 • ครอบครัวคุณมุก (มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 13-15 พฤษภาคม 2559)
 • คุณเปิ้ลและครอบครัว (พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 22 – 24 เมษายน 2559)
 • คุณสูงและครอบครัว (HI SAPPORO 6D4N 12-17 เมษายน 2559)
 • คุณไพรวัลย์(เกาหลีใต้ 18-22 เมษายน 2559)
 • คุณเก๋และครอบครัว (SORAK SAKURA IN KOREA 5D3N_11-15 เมษายน 2559)
 • คุณกี้และเพื่อน (SORAK-SAKURA IN KOREA 5-9 เมษายน 2559)
 • คุณแป๋ว - คุณหมู (ปูซาน เกาหลีใต้ 6-10 เมษายน 2559)
 • คุณนุชและครอบครัว (ฮอกไกโด Last snow 3-7 เมษายน 2559)
 • Sakura Japan 29 มีนาคม -2 เมษายน 2559
 • คุณเกียรติชัยและภรรยา (Bella Italy 22-29 มีนาคม 2559)
 • คุณมุกและครับครัว (ปูซาน เกาหลีใต้ 20-24 กุมภาพันธ์ 2559)
 • คุณตัวเล็ก-คุณโอ๊ค (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2559)
 • คุณออย ฮ่องกง-พักเวเนเชี่ยน 19-22 กุมภาพันธ์ 2559
 • คุณน้อยโหน่งและครอบครัว Lovely Kyushu 18-22 กุมภาพันธ์ 2559
 • คุณวิโภชน์และครอบครัว เกาหลี 16-20 ธันวาคม 2558
 • คุณปูน ICE FISHING IN KOREA 5D3N (ตกปลา พักสกีรีสอร์ท) 10-14 มกราคม 2559
 • คุณตุ๊กและคุณแม่ ล่องเรือสำราญ Costa Victoria เส้นทาง ภูเก็ต - สิงคโปร์ - ภูเก็ต (9-13 ธันวาคม 2558)
 • คุณมารยาท ไต้หวัน เย่หลิ่ว สุริยันจันทรา 9-13 ธันวาคม 2558
 • คุณน้อง จันทัปปภา เกาหลีใบไม้เปลี่ยนสี 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2558
 • คุณจ๋า กวินทรา เกาหลีใบไม้เปลี่ยนสี 22-26 ตุลาคม 2558
 • คุณปอย_มัลดีฟส์ 12-14 ตุลาคม 2558_Centara Ras Fushi
 • เกาหลี มีนาคม 2558
 • คุณธิชา_ฮ่องกง-ฮอกไกโด 9-14 มกราคม 2558
 • ซิดนีย์ บลูเมาท์เท่นส์ เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6 วัน 4 วัน
 • กรมการทหารช่าง สาธารณรัฐเกาหลี 16-21 กันยายน 2558
 • Wisara Group (เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 31 ก.ค. – 3 ส.ค.58)
 • ฮอกไกโด By Tabi Japan
 • AIS โซล ซอรัคซาน (พฤศจิกายน 2552)
 • Unicity France 14-19 September 2011
 • สเปน โปรตุเกส (คุณสินี)
 • AIS ปักกิ่ง 16-20 มคราคม 2551
 • ผู้โชคดีจากกิจกรรม KKBOX by AIS
 • Hokkaido Snow Festival 2015 (Tabi Japan 7-12ก.พ.58)
 • เกาหลี 21-25 พ.ย.2557 (กรุ๊ปส่วนตัวเฮียโว่)
 • โตเกียว ไร่สตอเบอรี่ บัส1 (Tabi Japan 13-17 มี.ค.2557)
 • Hokkaido 17-22 ต.ค.2557 (การบินไทย) (ไกด์คุณไปป์)
 • โตเกียว ฟูจิ 19-23 ตุลาคม 2557 (การบินไทย) (ไกด์คุณทิพย์)
 • โตเกียว ฟูจิ 18-23 ต.ค.2557 (Jet Asia) (ไกด์คุณเปา)
 • ยุโรปตะวันออก 10-17 เมษายน 2557 (Qatar Airways)
ID Line : modernplus
News Letter
© 2014 | Privacy Policy
All Rights Reserved